Vanhuusoikeuden lainsäädäntö

Vanhuusoikeudessa tarkastellaan ikääntyvien ihmisten kannalta tärkeitä oikeudellisia kysymyksiä kokonaisuutena. Yleiskuva vanhuusoikeuden keskeisistä käsitteistä ja periaatteista, kuten itsemääräämisoikeudesta, kuuluu olennaisesti vanhuusoikeuteen. Lisäksi ikääntymisen ennakointi, vanhuspalvelujen piiriin pääseminen, vanhuksen asemaa ja oikeuksia koskevat kysymykset sekä ammattihenkilöiden vastuukysymykset ovat olennainen osa vanhuusoikeutta.

Tärkeimmät käsiteltävät lait tässä koulutuksessa ovat sosiaalihuoltolaki, terveydenhuoltolaki, vanhuspalvelulaki, vammaispalvelulaki, potilaslaki ja asiakaslaki.

Ensimmäinen vanhuusoikeutta kokonaisuutena käsittelevä teos on Mäki-Petäjä-Leinosen ja Karvonen-Kälkäjän (2017) kirjoittama Vanhuusoikeuden perusteet. Koulutus pohjautuu tähän teokseen.  Lue teoksen esittely blogista.

Ota yhteyttä!
Koulutukset diginä ja livenä, myös räätälöityinä