Vanhuksen omannäköinen elämä

Koulutus antaa tietoa ja työvälineitä terveydenhuollon henkilöstölle ja työyhteisöille asiakkaan omannäköisen vanhuuden tukemiseen.

Koulutuksen keskiössä on kysymys, miten voimme hoitotyön ja juridiikan keinoin edistää hyvän vanhuuden turvaamista siten, että kaikki osapuolet tietävät, miten ihminen haluaa viimeiset vuotensa viettää, ja toisaalta miten vanhuksen identiteettiä, itsemääräämisoikeutta ja  valinnan mahdollisuuksia voidaan tukea eri tilanteissa.

Koulutuksessa käytetään osallistavia pedagogisia metodeja sekä annetaan tietoa ajankohtaisista hoidollisista ja juridisista työkaluista, joilla vanhuksen ääni saadaan paremmin kuulumaan.

Koulutuksessa harjoitellaan myös valitsemaan toimintamalli tilanteessa, jossa vanhus on esimerkiksi sairauden tai heikon yleistilansa vuoksi kyvytön ilmaisemaan omaa tahtoaan tai toivettaan.

Työskentelyn tukena koulutuksessa käytetään case-pohjaista työkirjaa. Tapausten käsittely jakautuu kahdelle päivälle siten, että asiapitoiset luento-osuudet tukevat työskentelyä molempina päivinä.

Kurkkaa blogikirjoitus Minne Martti katosi

Ota yhteyttä!
Koulutukset diginä ja livenä, myös räätälöityinä