Muutos­valmennus

Muutosvalmennus tarjoaa työyhteisöille työvälineitä sekä omien työtapojen arvioimiseen että toimintakulttuurin muuttamiseen.
Muutosvalmennus etenee vaiheittain:
  • kehittämistarpeiden kartoittaminen
  • kehittämisideoiden läpivienti
  • vaikutusten arviointi
Henkilöstön osallistaminen ja luovuuspotentiaalin käyttöönotto toimivat kehittämistyön lähtökohtana. Moniääninen keskustelu mahdollistaa arjen ongelmien analysoimisen eri näkökulmista. Muutosten läpivieminen tapahtuu yhteistyössä esimiesten kanssa.
Prosessin aikana on mahdollisuus kokeilla uusia toimintatapoja sekä ratkoa arjen ongelmia tutkitun tiedon ja lainsäädännön puitteissa.
Prosessin pituus voi vaihdeilla puolesta vuodesta vuoteen.
Muutosvalmennusta tarvitaan esimerkiksi tulevan sote-uudistuksen yhteydessä, ja tilanteissa, joissa työn tekemisen tapoja halutaan uudelleen arvioida ja kehittää.
Ota yhteyttä!
Koulutukset diginä ja livenä, myös räätälöityinä